PRAGA – MATER URBIUM / PRAHA MATKA MĚST


Poznejte Zlaté město na Vltavě s jeho atmosférou a četnými památkami, jako je slavný Pražský hrad, katedrála svatého Víta nebo Karlův most.

PRAŽSKÝ HRAD

Největší hradní komplex nejen u nás, ale i ve světě, tvoří nezaměnitelné panorama Prahy. Pražský hrad je naší nejvýznamnější národní kulturní a historickou památkou, symbolem více než tisíciletého vývoje českého státu. Je to monumentální komplex palácových, církevních, fortifikačních, úředních a obytných staveb, které jsou vzácnými památkami na všechna slohová období. Rozkládá se na ploše 45 ha. Byl sídlem českých knížat, králů a císařů a od vzniku republiky v r. 1918 i sídlem prezidentů.

KATEDRÁLA SV. VÍTA

Katedrála svatého Víta je největším a nejvýznamnějším pražským chrámem. Kromě bohoslužeb se zde odehrávaly i korunovace českých králů a královen. Je místem uložení ostatků svatých zemských patronů, panovníků, šlechticů a arcibiskupů. Chrám je třetím kostelem stejného zasvěcení na témže místě. Kolem roku 925 zde kníže Václav založil předrománskou rotundu, která byla po roce 1060 nahrazena trojlodní bazilikou se dvěma věžemi. Význam kostela vzrostl zejména roku 973 po zřízení pražského biskupství

Roku 1344 zahájil Karel IV. stavbu gotické katedrály. První stavitelé, Matyáš z Arrasu a později Petr Parléř, postavili chór s věncem kaplí, Svatováclavskou kapli, Zlatou bránu a spodní část Velké jižní věže. Tu začal stavět Petr Parléř, ale nedokončil ji. Do původně zamýšlené výšky ji doplnil renesanční ochoz a helmice ze 16. století, kterou ale v 18. století nahradila současná kupole. Stavbu katedrály ovšem v roce 1419 přerušily husitské války a chrám po staletí zůstal nedokončen, přestože se někteří panovníci pokoušeli pokračovat ve stavbě. Mimo jiné byla postavena hudební kruchta. Průčelí chrámu bylo provizorně uzavřeno. Teprve ve 2. polovině 19. století zahájila Jednota pro dostavění chrámu sv. Víta opravu původní části a dostavbu katedrály v novogotickém slohu. V roce 1929 byl chrám slavnostně vysvěcen.

KARLŮV MOST

Karlův most (Kamenný most) je nejstarší stojící most přes řeku Vltavu a druhý nejstarší dochovaný most v Česku. Karlův most nahradil předchozí Juditin most, stržený roku 1342 při jarní povodni. Stavba nového mostu začala v roce 1357 pod záštitou krále Karla IV. a byla dokončena v roce 1402. Praha se i díky kamennému mostu stala významnou zastávkou na evropských obchodních stezkách.

Od konce 17. století bylo na most postupně umístěno 30 převážně barokních soch a sousoší. Původně se mu říkalo jen „kamenný“ nebo „pražský“. Název „Karlův most“ se vžil až kolem roku 1870; jako první toto označení použil pražský nakladatel, spisovatel a mědirytec Joseph Rudl v monografii s názvem Die Berühmte Karls-Brücke und ihre Statuen, mit einem kurzen Anhange: Die Franzens-Ketten-Brücke.

Po mostě vede historická Královská cesta – někdejší korunovační cesta českých králů.

Máte možnost zažít a obohatit kouzelnou atmosféru města svými hudebními vystoupeními během festivalu Praga Cantat před malebnou kulisou.